Εκσκαφές Πύργος Ηλείας
Υπηρεσίες

Εκσκαφές Πύργος Ηλείας

Έχοντας πολυετή εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση στις γενικές και ειδικές εκσκαφές και με την βοήθεια του ειδικού στόλου χωματουργικών μηχανημάτων που διαθέτουμε, μπορούμε να φέρουμε εις πέρας όλες τις εργασίες εκσκαφής σε μαλακά, βραχώδη και ανώμαλα εδάφη, αναλαμβάνοντας εκσκαφές κάθε είδους, μικρού και μεγάλου βάθους.

Προετοιμάζουμε κατάλληλα το έδαφος για το επόμενο στάδιο και το προσαρμόζουμε στην αρχιτεκτονική μορφή που απαιτείται για την ανέγερση κτιρίων, καθώς και για τη θεμελίωση ή εγκατάσταση βιομηχανικών εξοπλισμών.